Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej Lisków- Żychów”

Lisków, 7 kwietnia 2011 roku. 

ROI .ZP.2710.3.2011  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Urząd Gminy w Liskowie na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na : 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymiana sieci wodociągowej Lisków- Żychów 

została wybrana do realizacji najkorzystniejsza oferta złożona przez : 

Firmę:       

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe
Marian Kubasik
ul. Chłodna 17, 62 – 800 Kalisz 
 

za cenę 1.165.662,82  zł z podatkiem VAT, (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 82/100.) Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ i jako niepodlegająca odrzuceniu uzyskała największą liczbę punktów tj. 300,00 pkt ( najkorzystniejsza dla zamawiającego pod względem ceny, wg kryterium wyboru ofert : cena w 100 % ) . Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

 Nr oferty      Firma (nazwa) , siedziba i adres Wykonawcy         Streszczenie oceny i porównanie 
                                                                                                                 złożonych ofert

                                                                                                           Liczba pkt                 Razem
                                                                                                    w kryterium : cena

1.

IMPEX Sp. z o.o.ul. Kolejowa 12, 98 – 100 Łask

205,14

205,14

2.

Instalacje Sanitarne i PrzemysłoweMarian Kubasikul. Chłodna 17, 62 – 800 Kalisz

300

300

3.

WUPRINŻ S.A.ul. Straży Ludowej 3560 – 465 Poznań

134,10

134,10

4.

HYDROland i HYDROinstal Sp. z o.o.Garby, ul. Transportowa 162 – 020 Swarzędz

139,95

139,95

5.

Zakład Robót Wodno-InżynieryjnychWOD-INŻ. Andrzej Gmurul. Zakładników 17/19, 98 – 200 Sieradz

250,59

250,59

6.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska
i Melioracji EKOMEL S.A.
ul. Targowa 16/18, 99 – 200 Poddębice

212,01

212,01

7.

Firma Instalacyjno – Budowlana WIRAXul. Częstochowska 77,62 – 800 Kalisz

217,08

217,08

8.

Zakład Projektowania i WykonawstwaEKOLOGIA Zygmunt Przybyłul. Torowa 1a, 62 – 800 Kalisz

198,93

198,93

9.

Przedsiębiorstwo Usługowe TRANSKOPul. Kownackiej 9,62 – 500 Konin

239,07

239,07

10.

Zakład Instalacji SanitarnychRobert Dzięcielskiul. Fabryczna 1, 62 – 800 Kalisz

259,77

259,77

11.

Konsorcjum Zakład Instalatorstwa Sanitarnegoul. Dygasińskiego 6,62 – 500 Konin

226,35

226,35

                                                                                                   
                                       Wójt Gminy Lisków
                                                   /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Brodziak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (07/04/2011 15:14:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (14/09/2011 18:02:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (08/04/2011 08:30:23)
Lista wiadomości