Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie”
ROI .ZP.2710.2.2011

Lisków, 9 marca 2011 roku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy w Liskowie na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na :

Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego
dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie"

została wybrana do realizacji najkorzystniejsza oferta złożona przez :

Firmę:     SODEX Sp. z o.o. ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las

za cenę 377 798,52 zł z podatkiem VAT, (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem  tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 52/100.)

Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ i jako niepodlegająca odrzuceniu uzyskała największą liczbę punktów tj. 300,00 pkt ( najkorzystniejsza dla zamawiającego pod względem ceny, wg kryterium wyboru ofert : cena w 100 % ) .

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

 

Nr oferty

Firma (nazwa) , siedziba i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

    Liczba pkt w        Razem
  kryterium : cena
 

1.

SODEX Sp. z o.o.
Ul. Dworcowa 22, Złotniki
62-002 Suchy Las

300,00

300,00

 

2.

SPEED SPORT Sp. z o.o.
Ul. Staniewicka 1
03-310 Warszawa

230,80

230,80

 

3.

PANORAMA II Sp. z o.o.
Ul. Słoneczna 73
81-605 Gdynia

267,17

267,17

 

4.

PRESTIGE Sp. z o.o.
Ul. Świerczewska 5
71-066 Szczecin

218,15

218,15

 

5.

Firma Ogrodnicza Leśniewscy
Architektura Zieleni
Ul. Czerwonego Krzyża 6
22-100 Chełm

189,91

189,91

 

6.

NOVA SPORT Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 31/5
70-475 Szczecin

198,05

198,05

 

7.

MEDIA STADION Sp. z o.o.
Ul. Białowieska 2
71-010 Szczecin

242,66

242,66

8.

DAWAR Sport Sp. z o.o.
Ul. Izbicka 5/7
60-458 Poznań

258,23

258,23

9.

KONSORCJUM KONKRET - Grzegorz Namysł
Ul. Pleszewska 28
63-460 Skalmierzyce

212,10

212,10

10.

„HYDRO-MAX"  Ryszard Szczerek
Ul. Malinowa 31
62-800 Kalisz

242,35

242,35

11.

KONSORCJUM:
LIDER: Zakład Budowlany Stanisław Patyna Sp. J.
Ul. Różana 6, 62-800 Kalisz
PARTNER: ARIM Sp. z o.o.
Ul. Karola Miarki 33, 58-500 Jelenia Góra

193,89

193,89

12.

TOM - POL Tomasz Tomaszewski
Borki 31
62 - 511 Kramsk

237,70

237,70

13.

KONSORCJUM
LIDER: Zakład Budowlany Budownictwa Mieszkaniowego i Infrastruktury Towarzyszącej
inż. Andrzej Kosior
Ul. Młynarska 8/3, 62-800 Kalisz
PARTNER: ACTIVA Longin Witkowski
Ul. Narutowicza 127 m.53, 90-146 Łódź

250,86

250,86

                                                                                 Wójt Gminy Lisków
                                                                                /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Agnieszka Kubiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (09/03/2011 10:09:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (14/09/2011 18:02:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (14/03/2011 10:21:54)
Lista wiadomości