Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowę drogi gminnej Nadzież-Karolina na odcinku o długości 3.514 m.

Lisków, dnia 07.02.2011 r.

 

R0I /ZP/3410/I/11

 

 

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

            Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt: „Przebudowa   drogi gminnej Nadzież- Karolina na odcinku o długości 3.514 m”, wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy-SIDROG  Sp.z o.o. 98-235 Błaszki, ul. Polna 29,    za kwotę 434.356,41 zł z podatkiem VAT., słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć  złotych 41/100. Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert –cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer

 oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.

STRABAG sp. z o.o. ul.Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

192,09

192,09

2.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów sp.z o.o.

ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz

 

254,67

254,67

3.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO S.A. KALISZ

62-800 Kalisz, ul. Noskowska 3-5

 

233,04

233,04

4.

Skanska S.A. ul.Gen.J.Zajączka 9

01-518 Warszawa

 

247,20

247,20

5.

EUROWIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie, ul.Szwedzka  5,

55-040 Kobierzyce

227,67

227,67

 

6.

„POL-DRÓG PIŁA” Spółka z o.o.

64-920 PIŁA, ul. Wawelska 106

249,51

249,51

7.

 

PPHU „DANBUD”,     Józef  Dancewicz   Emilianów 11, 62-840 Koźminek

263,82

263,82

8.

 

SIDROG  Sp. z o.o.

98-235 Błaszki, ul. Polna 29

 

300,00

300,00

 

 

                                                                            Wójt Gminy Lisków

                                                                             /-/ Maria Krawiec

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/02/2011 15:17:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: (07/02/2011 15:18:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/02/2011 15:17:53)
Lista wiadomości