Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja z otwarcia ofert „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie”

 Lisków,  dnia 14.11.2019 r.

 

Nasz  znak : ROI.271.13.2019

 

Zamawiający :
Gmina Lisków
ul. ks. W. Blizińskiego 56
62 - 850 Lisków

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

     Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1843) Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu tj.: „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców
w Liskowie”

 

 

1.      Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

5.429.000,00 zł brutto.

 

2.       Wykonawcy, którzy złożyli oferty :

- oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z. o. o.,
ul. Komunalna 8, 62-700 Turek, cena oferty: 5.327.997,05 zł,  długość okresu gwarancji: 5 lat.

- oferta nr 2: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROWEGO S.A. KALISZ, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz, cena oferty: 6.021.107,38 zł,  długość okresu gwarancji: 5 lat.

- oferta nr 3:  ZAKŁAD BUDOWY DRÓG Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki, cena oferty: 5.815.396,36 zł, długość okresu gwarancji: 5 lat.

- oferta nr 4: Firma Budowlana „CEGBUD” inż. Krzysztof Skonieczny, Chlebów 48, 62-700 Turek, cena oferty: 7.384.801,59 zł, długość okresu gwarancji: 5 lat.

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały  wskazane w SIWZ i są jednakowe dla wszystkich wykonawców.

 

3.      Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji. 

 

  Wójt Gminy Lisków

/ - / Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (14/11/2019 15:12:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (14/11/2019 15:12:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (14/11/2019 15:18:49)
Lista wiadomości