Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł
Lisków, dnia 05.07.2018 r.
Znak sprawy: OR.ZP.271.8.2018


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) Gmina Lisków informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę Banku Spółdzielczego w Warcie ul. Klasztorna 1, 98-290 Warta za kwotę brutto 106.838,72 zł (słownie brutto: sto sześć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 72/100)

Streszczenie oceny i porównania ofert
 
Numer oferty 
Nazwa i adres
wykonawcy 
 Cena zł Liczba uzyskanych punktów 
 1.  Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
Plac Wolności 6, 62-840 Koźminek
 124.558,29  85,77
 2.  Bank Spółdzielczy w Warcie
Ul. Klasztorna 1, 98-290 Warta
 106.838,72  100
       

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (05/07/2018 14:00:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (06/07/2018 07:00:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (06/07/2018 07:11:39)
Lista wiadomości