Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o unieważnieniu przetargu na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żychów dz. nr 23, Przebudowę drogi gminnej w m. Żychów dz. nr 205, Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wygoda dz. nr 120 ...

Lisków, dnia 07.03.2018 r.

ROI.271.3.2018                                                                               

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIENIU PRZETARGU
 

Gmina Lisków działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Żychów dz. nr  23",

„Przebudowa drogi gminnej  w m. Żychów dz. nr 205 ", 

„Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Wygoda dz. nr 120",

„Przebudowa drogi gminnej  w m. Annopol dz. nr  174",  

„Przebudowa drogi gminnej  Zakrzyn-Kolonia dz. nr 21 ",

„Przebudowa drogi gminnej  Józefów  dz. nr 282 i Swoboda dz. nr 36",

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Uzasadnienie 

Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.1579 ze zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia. Na realizację ww. zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy 312 000,00 zł brutto, natomiast kwota oferty  wynosi 768 117,17 zł brutto.

W postępowaniu złożono 1 ofertę, która przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po analizie możliwości finansowych Zamawiający stwierdził, że w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny  oferty.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie prawnej art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami).

                                                                           Wójt Gminy Lisków
                                                                           /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irena Tomaszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (07/03/2018 13:34:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (07/03/2018 13:34:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (07/03/2018 13:36:24)
Lista wiadomości