Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o unieważnieniu przetargu na: Przebudowę drogi gminnej w m. Lisków, ul. Słoneczna

 Lisków, dnia 09.01.2018 r.

ROI.271.11.2017                                                                             

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIENIU PRZETARGU

Gmina Lisków działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:


„Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków, ul. Słoneczna"

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia. Na realizację ww. zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy 855.059,10 zł brutto, natomiast kwota oferty z najniższą ceną wynosi 934.838,75 zł brutto.

W postępowaniu złożono 2 oferty, które przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po analizie możliwości finansowych Zamawiający stwierdził, że w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najniższej oferty.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie prawnej art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami).

                                                                Wójt Gminy Lisków
                                                               /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Katarzyna Kaczmarek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (09/01/2018 14:41:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (09/01/2018 14:41:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (02/03/2018 14:18:06)
Lista wiadomości