Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU o udzielenie zamówienia publicznego nr ROI.271.7.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie"

Lisków, dnia 18.09.2017 r.

ROI.271.7.2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ROI.271.7.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie"

Gmina Lisków informuje, działając na podstawie art. 93 ust. 1,  pkt. 7ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art.93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1579).

Uzasadnienie


Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. Wykonawca pomimo dwukrotnego wezwania uchylił się od zawarcia umowy.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie prawnej art. 93 ust. 1,  pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1579).

 

 

 Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (18/09/2017 13:51:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (18/09/2017 13:51:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (02/03/2018 14:15:49)
Lista wiadomości