Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Zakup, montaż i uruchomienie linii do higienizacji i odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w Liskowie„

Lisków dnia 4.08.2017 r.

ROI.271.6.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Lisków na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pt

Zakup, montaż i uruchomienie linii do higienizacji i odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków      w Liskowie „

została wybrana do realizacji oferta złożona przez:

Inżynieria środowiska ELGAJ Leszek Kondratowicz, Zbiersk Cukrownia 68/2, 62 -830 Zbiersk  – kwota brutto : 541.200,00 i 36 m-cy gwarancji i rękojmi.

Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert - cena oraz gwarancja i rękojmia uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Liczba uzyskanych pkt w kryterium gwarancja i rękojmia

Razem pkt w kryterium oceny ofert

 

1.

Inżynieria Środowiska ELGAJ Leszek Kondratowicz, Zbiersk Cukrownia 68/2,

62 -830 Zbiersk 

 

60,00

 

40,00

 

    100,00

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (04/08/2017 16:40:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (04/08/2017 16:40:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (11/08/2017 13:50:17)
Lista wiadomości