Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Liskowie, ul. Ogrodowa

                                                                                                                         Lisków dnia 20.07.2017 r.

ROI.271.4.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Lisków na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pt

Rozbudowa  kanalizacji sanitarnej w  Liskowie, ul. Ogrodowa „

została wybrana do realizacji oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o., ul. Komunalna 8, 62 – 700 Turek  za cenę 326.985,43 zł z podatkiem VAT ( trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć zł  53/100 ) i 60 m-cy gwarancji i rękojmi.

Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert - cena oraz gwarancja i rękojmia uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Liczba uzyskanych pkt w kryterium gwarancja i rękojmia

Razem pkt w kryterium oceny ofert

 

1.

WERBUD Roboty Drogowo – Budowlane

Piotr Pleśnierowicz

62 – 840 Koźminek, Pośrednik 1a

 

59,20

 

40,00

 

    99,20

2.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.

Ul. Komunalna 8

62 – 700 Turek

 

60,00

 

           40,00

 

    100,00

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (20/07/2017 08:48:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (02/08/2017 08:50:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (02/08/2017 08:50:23)
Lista wiadomości