Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja z otwarcia ofert Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2017/2018.

Lisków, 28.07.2017 r.

Nasz  znak: OR.ZP.271.2.2017

Informacja z otwarcia ofert

 

dotyczy: Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie  wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2017/2018.

 

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w ww.  postępowaniu tj.:

 

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 27.000,00  zł brutto.

 

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Numer oferty

Nazwa  i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł

Termin płatności

1

Prywatne Linie Autobusowe

„Auto Mig” s.c.

Z. Barcki, G. Karbowski,

K. Nowak

Madalin 19, 62-850 Lisków

26 917,92

14 dni

 

3. Termin wykonania zamówienia został wskazany w SIWZ i jest jednakowy dla wszystkich wykonawców tj. od 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r.

 

4. Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (28/07/2017 13:33:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (28/07/2017 13:33:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (28/07/2017 13:33:47)
Lista wiadomości