Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja z otwarcia ofert Przewóz uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lisków wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2017/2018.

Lisków, 28.07.2017 r.

Nasz  znak: OR.ZP.271.1.2017

Informacja z otwarcia ofert

 

 

dotyczy: Przewóz uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lisków

wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2017/2018.

 

 

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w ww.  postępowaniu tj.:

 

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 134.000,00 zł brutto.

 

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Numer oferty

Nazwa  i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł

Termin płatności

1

Transport Osobowy

Julian Jaszek

Pl. Św. Wawrzyńca 2

62-840 Koźminek

133 977,78

30 dni

 

3. Termin wykonania zamówienia został wskazany w SIWZ i jest jednakowy dla wszystkich wykonawców tj. od 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r.

 

4. Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.

 

                                                                                                         

                                                                                   Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (28/07/2017 13:27:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (28/07/2017 13:27:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (28/07/2017 13:30:54)
Lista wiadomości