Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o unieważnieniu przetargu na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lisków

Lisków, dnia 08.05.2017 r.

ROI.271.2.2017  

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ROI.271.2.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt:
 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lisków"


Gmina Lisków informuje, działając na podstawie art. 93 ust. 1,  pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lisków" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami).

Uzasadnienie 

Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.2164 ze zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia. Na realizację ww. zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy 650.000,00 zł brutto, natomiast kwota oferty z najniższą ceną wynosi 842.934,60 zł brutto. W postępowaniu złożono 3 oferty, z których każda przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po analizie możliwości finansowych Zamawiający stwierdził, że w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie prawnej art. 93 ust. 1,  pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami).

                                                                         Wójt Gminy Lisków
                                                                        /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anita Miklas
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (08/05/2017 13:31:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (08/05/2017 13:31:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (08/05/2017 13:46:08)
Lista wiadomości