Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017”

                                                                                                                                                                                                   Lisków, dnia 22.06.2016 r.

Nr sprawy: OR.ZP.271.2.2016      


INFORMACJA  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.2164) uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przewóz  uczniów do  Szkoły Podstawowej  w Strzałkowie  wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017" wybrano ofertę Firmy: Prywatne Linie Autobusowe „Auto Mig" s.c.  Z. Barcki, G. Karbowski, K. Nowak, Madalin 19, 62-850 Lisków, za cenę łączną: 27.207,36 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedem złotych 36/100) i 14 - dniowy termin płatności.

Oferta spełnia wymagania ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Według kryterium oceny ofert: cena oraz termin płatności uzyskała najwyższą sumę punktów. 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów  w kryterium CENA

Liczba uzyskanych punktów  w kryterium termin płatności

Razem punkty

w kryterium oceny

    ofert

1.

Prywatne Linie Autobusowe

„Auto Mig" s.c.

Z. Barcki, G. Karbowski,
K. Nowak

Madalin 19, 62-850 Lisków

95

0

95

 

                                                                                          Wójt Gminy Lisków
                                                                                           /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Dorota Sitko
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (22/06/2016 14:54:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (22/06/2016 14:54:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (22/06/2016 14:58:30)
Lista wiadomości