Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowę drogi gminnej Budy Liskowskie-Trzebienie, Przebudowę drogi gminnej w m. Koźlątków, Przebudowę drogi gminnej w m. Zakrzyn, Przebudowę drogi gminnej w m. Pyczek ...

Lisków dnia 14.06.2016r.

ROI.271.3.2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Lisków na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadania pt: "Przebudowa drogi gminnej  Budy Liskowskie-Trzebienie" ,„Przebudowa drogi gminnej w m. Koźlątków", „Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzyn", „Przebudowa drogi gminnej w m. Pyczek",  „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Józefów" , „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Ciepielew", „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Trzebienie", „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wygoda dz. nr 430" , „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Annopol", „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wygoda dz. nr 57/2", „Przebudowa drogi gminnej w m. Chrusty" została wybrana do realizacji oferta złożona przez: Firmę SIDROG Sp. z o.o.  Domaniew 9, 98-235 Błaszki za cenę 1 068 135,15 zł z podatkiem VAT (jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści pięć 15/100) i 60 m-cy gwarancji i rękojmi.

Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert - cena oraz gwarancja i rękojmia uzyskała najwyższą sumę punktów. Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Liczba uzyskanych pkt w kryterium gwarancja
i rękojmia

Razem pkt
w kryterium oceny ofert

1.

„ROL-DRÓG" Zakład Usługowo-Produkcyjny Roboty Drogowo-Budowlane Rafał Światek Rajsko 2, 62-860 Opatówek

210,94

15,00

225,94

2.

ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Osiedle Cechowe 31,  64-840 Budzyń

209,88

15,00

224,88

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne „KAREX" ul.Piwonicka 12, 62-800 Kalisz z/s  Ociąż,  ul.Torowa 16
63-460 Nowe Skalmierzyce

263,11

15,00

278,11

4.

Skanska S.A.

ul.Gen.J.Zajączka 9

01-518 Warszawa

249,89

15,00

264,89

5.

SIDROG Sp. z o.o. Domaniew 9,

98-235 Błaszki

285,00

15,00

300,00

6.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO S.A. Kalisz, ul.Noskowska 3-5

62-800 Kalisz

271,74

15,00

286,74

7.

MAR-BRUK Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Kucharski Krzysztof
62-700 Turek,  oś. Wyzwolenia 10/100

243,94

15,00

258,94

 

                                                            Wójt Gminy Lisków
                                                           /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irena Tomaszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (14/06/2016 10:19:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (14/06/2016 10:19:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (14/06/2016 10:23:06)
Lista wiadomości