Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej, m. Lisków
ROI.271.2.2016                                                                                  Lisków dnia 05.05.2016 r.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Gmina Lisków na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pt: „Przebudowa  kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej, m. Lisków" została wybrana do realizacji oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o., ul. Komunalna 8, 62 - 700 Turek  za cenę 496.658,53 zł z podatkiem VAT (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem zł 53/100 ) i 60 m-cy gwarancji i rękojmi.

Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert - cena oraz gwarancja i rękojmia uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Liczba uzyskanych pkt w kryterium gwarancja i rękojmia

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.

ELWOT - Karolina Rychlik i wspólnicy s.j. Nowe Dąbie 76 D
89 - 210 Łabiszyn

253,70

16

 

269,70

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane RAWO Przemysław Rakiewicz
Ul. Broniewskiego 18
62 - 740 Tuliszków

311,65

20

 

331,65

3.

Konsorcjum
BUD-AN Sp. z o.o.
Ul. Kasztelana Zaremby 2/3
62 - 740 Tuliszków
i Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane BUDMEX
Aneta Wawrzyniak
62 - 704 Kawęczyn 89

337,05

 

20

 

357,05

 

4.

FUR - BUD
Joanna Furmania -Misiak
Karol Misiak s.c.
Ul. Górki 5 B
63 - 210 Żerków

320,21

 

20

 

 

340,21

 

5.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Sp. z o.o.
Ul. Komunalna 8
62 - 700 Turek

380

20

 

400

 

                                                                              Wójt Gminy Lisków
                                                                               /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Brodziak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (05/05/2016 13:29:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (05/05/2016 13:29:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (05/05/2016 13:36:25)
Lista wiadomości