Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowę drogi gminnej w m. Zakrzyn”

Lisków dnia 21.03.2016 r.

ROI.271.1.2016                                                                                 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Lisków na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadania pt: „Przebudowa  drogi gminnej w m. Zakrzyn" została wybrana do realizacji oferta złożona przez: Firmę „ROL-DRÓG" Zakład Usługowo-Produkcyjny Roboty Drogowo-Budowlane Rafał Światek Rajsko 2, 62-860 Opatówek  za cenę 119 725,74 zł  z podatkiem VAT (sto dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć   złotych  74/100) i 60 m-cy gwarancji i rękojmi.Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert - cena oraz gwarancja i rękojmia uzyskała najwyższą sumę punktów. Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Liczba uzyskanych pkt w kryterium gwarancja i rękojmia

Razem pkt w kryterium oceny ofert

 

1.

„ROL-DRÓG" Zakład Usługowo-Produkcyjny Roboty Drogowo-Budowlane Rafał Światek Rajsko 2, 62-860 Opatówek

 

400,00

 

20,00

 

380,00

2.

SIDROG Sp. z o.o. Domaniew 9,

98-235 Błaszki

322,78

 

20,00

 

302,78

 

3.

Skanska S.A.

ul.Gen.J.Zajączka 9

01-518 Warszawa

240,25

 

20,00

 

220,25

4.

MAR-BRUK Przedsieborstwo Usługowo-Handlowe Kucharski Krzysztof oś.Wyzwolenia 10/100   62-700 Turek

324,09

 

 

20,00

 

 

304,09

                                                  
                                                                       Wójt Gminy Lisków
                                                                      /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irena Tomaszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (21/03/2016 12:05:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (21/03/2016 12:05:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (21/03/2016 12:08:54)
Lista wiadomości