Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzyn-Kolonia, Annopol"

 

ROI.271.5.2015                                                                                  Lisków dnia 25.08.2015r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Lisków na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadania pt: „Przebudowa  drogi gminnej w miejscowości  Zakrzyn-Kolonia, Annopol" została wybrana do realizacji oferta złożona przez: Firmę SIDROG Sp. z o.o.     Domaniew 9, 98-235 Błaszki za cenę 236 735,20 zł z podatkiem VAT (dwieście trzydzieści sześć   tysięcy siedemset   trzydzieści pięć  złotych  20/100) i 60 m-cy gwarancji i rękojmi.

Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert - cena oraz gwarancja
i rękojmia uzyskała najwyższą sumę punktów. Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Liczba uzyskanych pkt w kryterium gwarancja i rękojmia

Razem pkt w kryterium oceny ofert

 

1.

„ROL-DRÓG" Zakład Usługowo-Produkcyjny Roboty Drogowo-Budowlane Rafał Świątek Rajsko 2, 62-860 Opatówek

Oferta

odrzucona

Oferta

Odrzucona

Oferta

odrzucona

2.

Skanska S.A.

ul.Gen.J.Zajączka 9

01-518 Warszawa

261,70

15,00

276,70

3.

SIDROG Sp. z o.o. Domaniew 9,

98-235 Błaszki

285,00

15,00

300,00

4.

Zakład Budowlano-Drogowy „KALDROG"

Damian Dzikowski ul.Łódzka 196,

62-800 Kalisz

215,11

9,00

 

 

224,11

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irena Tomaszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Patrycja Wesołek (25/08/2015 08:49:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Patrycja Wesołek (25/08/2015 08:49:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Patrycja Wesołek (25/08/2015 08:53:23)
Lista wiadomości