Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o unieważnieniu przetargu na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lisków

Lisków, dnia 28.05.2015 r.

ROI.271.2.2015   

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ROI.271.2.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lisków"

Gmina Lisków informue,  działając na podstawie art. 93 ust. 3,  pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lisków" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art.93 ust.1 pkt4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami).

Uzasadnienie

Zgodnie z art.93 ust.1 pkt4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia. Na realizację ww. zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy 750.000,00 zł brutto, natomiast kwota oferty z najniższą ceną wynosi 992.852,64 zł brutto.
W postępowaniu złożono 2 oferty, z których każda przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po analizie możliwości finansowych Zamawiający stwierdził, że w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

                                               Wójt Gminy Lisków
                                               /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anita Kleśta
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (28/05/2015 15:08:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (28/05/2015 15:08:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (28/05/2015 15:16:01)
Lista wiadomości