Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowę drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Lisków i Żychów oraz Przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zakrzyn

Lisków dnia 27.05.2015r.

ROI.271.3.2015                                                                            

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Lisków na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadania pt: „Przebudowa  drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Lisków" ,Przebudowa  drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żychów", „Przebudowa  drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zakrzyn" została wybrana do realizacji oferta złożona przez: Firmę „BEDRÓG" ROBOTY DROGOWO-BUDOWLANE Sebastian Piętka , Smółki 1A, 62-840 Koźminek za cenę 299 523,14 zł z podatkiem VAT (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć  tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 14/100) i 60 m-cy gwarancji i rękojmi.

Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert - cena oraz gwarancja
i rękojmia uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Liczba uzyskanych pkt w kryterium gwarancja i rękojmia

Razem pkt w kryterium oceny ofert

 

1.

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Tynk-Bud Adam Żabierek, 62-511 Kramsk,
Święte 10

243,21

12

255,21

2.

KAD-BUDOWNICTWO SP.Z O.O. ul. Chopina 23/124, 62-800 Kalisz

Wykonawca wykluczony
Oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony
Oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony
Oferta odrzucona

3.

FIRMA INSTALACYJNO-BUDOWLANA -NESTOR- Paweł Tarka, ul. Ciasna 15/7
62-800 Kalisz

  Oferta
odrzucona

Oferta
odrzucona

Oferta
odrzucona

4.

EKO-NAJ Artur Różewicz 62-800 Kalisz, ul. Sosnowa 5a

219,03

20

239,03

5.

„WERBUD" Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz, Pośrednik 1A,
62-840 Koźminek

Oferta

odrzucona

Oferta

odrzucona

Oferta

odrzucona

6.

PBA SP.Z O.O. ul. Parczewskiego 9A, 62-800 Kalisz

264,37

12

276,37

7.

RAF-BUD Usługi Ogólnobudowlane Kaszuba Rafał  ul. Wspólna 9B/2, 63-400 Ostrów Wlkp.

354,69

20

374,69

8.

Zakład Projektowo-Usługowy Infrastruktury Drogowej Marcin Nowak, ul. Żwirowa 8, 62-800 Kalisz

265,27

12

277,27

9.

„BEDRÓG" Roboty Drogowo-Budowlane Sebastian Piętka, Smółki 1A, 62-840 Koźminek

380

20

400

10.

„KAFI" Mariusz Kurzawa, ul. Ks. W. Blizińskiego 36,
62-850 Lisków

349,69

20

369,69


                                                                Wójt Gminy Lisków
                                                                /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irena Tomaszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (27/05/2015 13:11:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (27/05/2015 13:11:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (27/05/2015 13:13:10)
Lista wiadomości