Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzyn"

Lisków, dnia 17.04.2015r.

ROI.271.1.2015


INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego  w dniu 15.04.2015r. informacji dot. uchylenia się od podpisania umowy przez Wykonawcę R-BUD Rosiak Grzegorz, Laski 38, 62-731 Przykona, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą Gmina Lisków na podstawie art. 94 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych / Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami / bez ponownego badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu dokonała wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty .

Gmina Lisków, działając w oparciu o art. 91 ust. 1 w zw. z art. 94 ust. 3  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych / Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami / zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pt: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzyn" została wybrana oferta Wykonawcy nr 12 , MIBUD Jolanta Mikołajewska, ul. Chopina 103, 62-700 Turek, za cenę 266 689,57 zł z podatkiem VAT (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 57/100) i 60 m-cy gwarancji i rękojmi. Oferta ta jest kolejną najkorzystniejszą ofertą w rozumieniu art. 2 pkt. 5 pzp po uchyleniu się od podpisania umowy przez Wykonawcę nr 13, R-BUD Rosiak Grzegorz, Laski 38, 62-731 Przykona.

Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Liczba uzyskanych pkt w kryterium gwarancja i rękojmia

Razem pkt w kryterium oceny ofert

 

1.

ROB-MAR SP z o.o.
ul Poznańska 226a, 87-100 Toruń

204,19

16

 

256,19

2.

Capital Sp z o.o.

ul. Skryta 16, 62-050 Mosina

293,26

12

305,26

3.

PT Invest Sp z o.o.

ul. Poznańska 47, 62-006 Kobylnica

254,31

12

 

266,31

4.

WERBUD Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz, Pośrednik 1A,
62-840 Koźminek

312,10

 

20

 

 

332,10

 

5.

Usługi Remontowo-Budowlane

Paweł Czaja, ul. Korczak 6A/31,
62-800 Kalisz

Oferta

Odrzucona

 

Oferta

odrzucona

 

Oferta odrzucona

6.

Firma Budowlana „Kar-Bud"

ul. Wiatraki 10, 62-730 Dobra

337,91

 

12

 

349,91

7.

PBUR MURBET Sp z o.o. ul. Hanki Sawickiej 34/G, 62-800 Kalisz

Oferta

Odrzucona

Oferta

Odrzucona

Oferta odrzucona

8.

Usługi Ogólnobudowlane Marek Stankiewicz Uciechów, ul. Leśna 2, 63-430 Odolanów

313,38

 

12

 

325,38

9.

Inter Max Wiesław Puchalski
ul. Wrocławska 139,

63-421 Przygodzice

Oferta

odrzucona

 

Oferta

odrzucona

 

Oferta odrzucona

10.

Firma Usługowo-Budowlana PAWBUD inż. Sławomir Pawelec

Ul. Macedońska 13, 62-800 Kalisz

286,64

 

20

 

306,64

11.

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane EXDACH, Al. Powstańców Wielkopolskich 36, 63-400 Ostrów Wielkopolski

300,12

 

 

 

20

 

 

 

320,12

 

12.

MIBUD Jolanta Mikołajewska, ul. Chopina 103, 62-700 Turek

364,58

20

 

384,59

13.

R-BUD Rosiak Grzegorz, Laski 38, 62-731 Przykona

wykonawca uchylił się od zawarcia umowy

wykonawca uchylił się od zawarcia umowy

wykonawca uchylił się od zawarcia umowy

14.

Zakład Usług Budowlano-Remontowych „REMBUD", ul. Zadworna 116A, 62-740 Tuliszków

353,02

 

20

 

373,02

 

15.

Firma Usługowo-Handlowa „MALBUD" ul. Młynarska 14/8,

62-800 Kalisz

219,39

12

 

231,39

16.

FHU Dargo Dariusz Kuś Morawin 2 62-834 Ceków

304,68

16

 

320,68

 

                                                Wójt Gminy Lisków
                                                /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Joanna Kaźmierczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (17/04/2015 10:43:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (17/04/2015 10:43:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (17/04/2015 10:52:26)
Lista wiadomości