Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Modernizację świetlicy wiejskiej w Małgowie"

Lisków dnia 19.09.2014r.

ROI.271.10.2014

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Lisków na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pt: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie" została wybrana do realizacji oferta złożona przez:

Firmę Remontowo-Budowlaną „KLINK-BUD" Sylwester Jasiński Dębsko 3a, 62-840 Koźminek za cenę 312 052,41 zł z podatkiem VAT (trzysta dwanaście tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 41/100.

Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert - cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

 

1.

 Firma Remontowo-Budowlana „KLINK-BUD" Sylwester Jasiński Dębsko 3a, 62-840 Koźminek

 

400

 

400

 


                                                                                        Wójt Gminy Lisków
                                                                                         /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Joanna Kaźmierczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (19/09/2014 10:54:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (19/09/2014 10:54:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (19/09/2014 10:58:51)
Lista wiadomości