Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

Lisków, dnia 18.09.2014 r.

OR.ZP.271.3.2014 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek" wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę banku: Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, Plac Wolności 6; 62-840 Koźminek - za kwotę 216.166,01 zł (cena brutto), słownie: Dwieście szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 01/100.  Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert - cena uzyskała najwyższą sumę punktów

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer

 oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej,

Plac Wolności 6; 62-840 Koźminek

300,00

300,00

 

                                                            Wójt Gminy Lisków
                                                             /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Aneta Frydzińska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (18/09/2014 14:52:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (18/09/2014 14:52:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (18/09/2014 14:54:50)
Lista wiadomości