Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą : „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie”

ROI.271.9.2014                                                Lisków, dnia 03.09.2014 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

 

 

Gmina Lisków informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pod nazwą : „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie” wpłynęła jedna oferta, złożona przez Firmę Remontowo-Budowlaną „KLINK-BUD” Sylwester Jasiński, Dębsko 3A, 62-840 Koźminek.

 

Wykonawca na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.
z 2013 r., poz 907 ze zm.) został wykluczony z postępowania, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Joanna Kaźmierczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Patrycja Wesołek (03/09/2014 14:14:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Patrycja Wesołek (03/09/2014 14:14:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Patrycja Wesołek (04/09/2014 15:30:35)
Lista wiadomości