Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remont Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie - II etap

ROI.271.7.2014

       Lisków, 2 lipca 2014 roku.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Lisków na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lisków - etap II" została wybrana do realizacji najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę:

P.P.H.U. AUTOMATYK Barbara Kondratowicz, Zbiersk Cukrownia 68/2, 62 - 830 Zbiersk
za cenę 594.081,56 z podatkiem VAT, (słownie:  pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt jeden  56/100.)

Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert - cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

Nr oferty

Firma (nazwa) , siedziba i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt w kryterium : cena

Razem

1.        

Konsorcjum Firm - Pełnomocnik : PBiI ABT Sp. z o.o., ul. Bór 139,      42 - 202 Częstochowa, Partner Konsorcjum : ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy - Spółka Komandydowa, ul. Bór 143/157, 42 - 202 Częstochowa

Oferta
odrzucona

Oferta
odrzucona

2.        

ROSMOSIS - Wawrzyniak Sp. z o.o.,
Perzyce 46, 63 - 760 Zduny

256,05

256,05

3.        

WATERTECH Dorota Grzelak-Kowalczyk,
ul. Świtezianki 16,   91 - 469 Łódź

Oferta
odrzucona

Oferta
odrzucona

4.

H2OPTIM Sp. z  o.o. Sp. K, ul. Kwarcowa 2,
62 - 002 Suchy Las

Oferta
odrzucona

Oferta
odrzucona

5.

P.P.H.U. Automatyk Barbara Kondratowicz,
Zbiersk Cukrownia 68/2,   62 - 830 Zbiersk

300

300

6

HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wojska Polskiego 139,   63 - 200 Jarocin

Oferta
odrzucona

Oferta
odrzucona

7

Konsorcjum Firm : Lider konsorcjum : WODNER II Kazimierz Żurawski, Ner Kolonia 22, 99 - 220 Wartkowice, Partner konsorcjum : EKOIDEA Tomasz Olek, ul. Warszawska 187, 26 - 600 Radom

Oferta
odrzucona

Oferta
odrzucona

8

PP-U PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Spółka Jawna,
ul. Borecka 29a, 63 - 720 Koźmin Wielkopolski

Oferta
odrzucona

Oferta
odrzucona

                                                                                                                Wójt Gminy Lisków
                                                                                                                  /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Brodziak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (02/07/2014 20:53:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (02/07/2014 20:53:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (02/07/2014 21:07:09)
Lista wiadomości