Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu, w roku szkolnym 2014/2015

Lisków, dnia 26.06.2014r.

Nr sprawy: OR.ZP.271.2.2014


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu , w roku szkolnym 2014/2015 wybrano ofertę Firmy: Prywatne Linie Autobusowe „Auto Mig" s.c. Z. Barcki, G. Karbowski, K. Nowak ,Madalin 19, 62-850 Lisków za cenę łączną : 24.909,12 zł brutto (słownie: Dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięć 12/100 ) brutto.


Oferta spełnia wymagania ustawy i SIWZ, według kryterium oceny ofert (cena), uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA

Razem punkty

w kryterium oceny ofert

1.

Prywatne Linie Autobusowe „Auto Mig" s.c.
Z. Barcki, G. Karbowski, K. Nowak
Madalin 19, 62-850 Lisków

300

300


                                                                        Wójt Gminy Lisków
                                                                         /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Elżbieta Bruź
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (26/06/2014 09:40:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (26/06/2014 09:40:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (26/06/2014 09:51:27)
Lista wiadomości