Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przewóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu na terenie Gminy Lisków, w roku szkolnym 2014/2015

Lisków, dnia 26.06.2014 r.


Nr sprawy: OR.ZP.271.1.2014

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przewóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu na terenie Gminy Lisków, w roku szkolnym 2014/2015" wybrano ofertę Firmy: Transport Osobowy Julian Jaszek, Pl. Św. Wawrzyńca 2 , 62-840 Koźminek , za cenę łączną : 124.406,28 zł brutto (słownie: Sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześć 28/100) brutto.

Oferta spełnia wymagania ustawy i SIWZ i uzyskała największą liczbę punktów tj. 300 pkt (najkorzystniejsza dla zamawiającego pod względem ceny, wg kryterium wyboru ofert: cena w 100%).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA

Razem punkty

w kryterium oceny ofert

1.

Transport Osobowy
Julian Jaszek
Pl. Św. Wawrzyńca 2 , 62-840 Koźminek

300

300


                                                        Wójt Gminy Lisków
                                                        /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Elżbieta Bruź
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (26/06/2014 09:16:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (26/06/2014 09:16:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (26/06/2014 09:34:36)
Lista wiadomości