Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o unieważnieniu przetargu na: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie”

Lisków, dnia 25.06.2014r.

ROI.271.8.2014

 

Informacja o unieważnieniu przetargu

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ROI.271.8.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie"

 

Gmina Lisków informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1,  pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie


W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły cztery oferty, z których oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

                                                                 Wójt Gminy Lisków
                                                                 /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Joanna Kaźmierczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (25/06/2014 21:54:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (25/06/2014 21:54:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (25/06/2014 22:00:42)
Lista wiadomości