Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Wyposażenie targowiska pod nazwą "Mój Rynek"

Lisków, dnia 16.06.2014r.

ROI.271.6.2014                                                                                

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt:

„Wyposażenie targowiska pod nazwą Mój rynek"

wybrano do realizacji firmę Biuro Kosztorysowo-Handlowe „MATEO" Mateusz Słomiński, ul. Sławieńska 9, 76-010 Polanów za cenę brutto - 157 999,65 zł, słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 65/100. Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert - cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

 
1.

Biuro Kosztorysowo-Handlowe

„MATEO" Mateusz Słomiński

ul. Sławieńska 9, 76-010 Polanów

 

300

 

300

 

                                                                               
                                                                                          Wójt Gminy Lisków
                                                                                           /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Joanna Kaźmierczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (16/06/2014 10:01:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (16/06/2014 10:01:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (16/06/2014 10:06:08)
Lista wiadomości