Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o unieważnieniu przetargu na: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie”

Lisków, dn. 03.06.2014r.

ROI.271.5.2014

Informacja o unieważnieniu przetargu

 

Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie"

Gmina Lisków informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty, których cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

                                                          Wójt Gminy Lisków
                                                         /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Joanna Kaźmierczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (03/06/2014 09:25:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (03/06/2014 09:25:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (03/06/2014 09:27:05)
Lista wiadomości