Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Koźlątków dz. nr 54, Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Budy Liskowskie Ciepielew dz. nr 147
Lisków, dnia 17.04.2014r.

ROI.271.3.2014

 

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn:

"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości  Koźlątków dz. nr 54",
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Liskowskie Ciepielew dz. nr 147 ",

wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp.z o.o. ul.Częstochowska 95, 62-800 Kalisz  -  za kwotę 216 692,16 zł z podatkiem VAT słownie:dwieście szesnaście  tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa 16/100. Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert - cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert.

Numer

 oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.

SIDROG Sp.z o.o.

Domaniew 9, 98-235 Błaszki

Oferta

odrzucona

Oferta

odrzucona

2.

„ROL-DRÓG" Zakład  Usługowo - Produkcyjny

Roboty Drogowo - Budowlane

inż. Rafał Świątek, Rajsko 2, 62-860 Opatówek

321,48

321,48

3.

Zakład Budowlano- Drogowy „KALDROG"

Damian Dzikowski, ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz

382,00

382,00

 

4

MAR-BRUK Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Kucharski Krzysztof, 62-700 Turek,         oś.Wyzwolenia 10/100

331,76

331,76

5.

PPHU „DANBUD" Józef Dancewicz, Emilianów 11,

62-840 Koźminek

326,48

326,48

6.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp.z o.o. ul.Częstochowska 95, 62-800 Kalisz

400,00

400,00

 

                                                         Wójt Gminy Lisków
                                                         /-/ Maria Krawiec 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irena Tomaszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (17/04/2014 14:12:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (17/04/2014 14:12:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (17/04/2014 14:34:59)
Lista wiadomości