Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o unieważnieniu przetargu na: Wyposażenie targowiska pod nazwą "Mój Rynek"

Lisków, dnia 01.04.2014r.

ROI.271.2.2014

Informacja o unieważnieniu przetargu

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ROI.271.2.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Wyposażenie Targowiska pod nazwą "Mój Rynek".

Gmina Lisków informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 27.03.2014 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

                                                                               
                                                                                 Wójt Gminy Lisków
                                                                                  /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Joanna Kaźmierczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (01/04/2014 21:04:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (01/04/2014 21:04:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (14/04/2014 14:40:59)
Lista wiadomości