Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Koźlątków dz.nr190, Budy Liskowskie dz.nr147 i rzebudowę nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Wygoda dz.nr430, Trzebienie dz.nr22, Ciepielew220

Lisków, dnia 03.03.2014r.    

ROI .271.1.2014


INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTYGmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn:

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Koźlątków dz. nr 190",
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Liskowskie dz. nr 147",
"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wygoda dz. nr 430",
"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebienie dz. nr 22",
"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ciepielew  dz. nr 220"

wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy „ROL-DRÓG" Zakład Usługowo-Produkcyjny Roboty Drogowo-Budowlane Rafał Świątek, Rajsko 2 , 62-860 Opatówek -  za kwotę 356 110,90 zł z podatkiem VAT słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć  tysięcy sto dziesięć złotych 90/100. Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert - cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert.

Numer

 oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOBUDOWLANE
TYNK-BUD Adam Żabierek
62-511 Kramsk, ŚWIĘTE 10

176,80

176,80

2.

„ROL-DRÓG" Zakład  Usługowo - Produkcyjny
Roboty Drogowo - Budowlane
inż. Rafał Świątek, Rajsko 2, 62-860 Opatówek

400,00

400,00

3.

„ARES" Karol Wrzecioniarz
ul.GRABSKA 41, 98- 273 KLONOWA

292,08

292,08

4

Zakład Budowlano- Drogowy „KALDROG"
Damian Dzikowski, ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz

390,80

390,80

5.

„DROMEX" Firma Handlowo-Usługowa Roboty drogowo-budowlane Robert Pleśnierowicz,
Pośrednik 1A, 62-840 Koźminek

325,40

325,40

 

                                                      Wójt Gminy Lisków
                                                       /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irena Tomaszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (03/03/2014 15:14:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (03/03/2014 15:14:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (14/04/2014 14:41:53)
Lista wiadomości