Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Wójt » Rejestr zarządzeń » 2017 » Rejestr Zarządzeń 2017

Rejestr Zarządzeń 2017

 
 
 

Zarządzenie Nr 0050.12.2017 z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.13.2017 z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie: zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lisków

Zarządzenie Nr 0050.14.2017 z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Ks. Wacława Blizińskiego w Liskowie


Zarządzenie Nr 0050.15.2017 z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie

Zarządzenie Nr 0050.16.2017 z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzynie
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 0050.27.2017 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie: udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie pełnomocnictwa do realizacji projektu w partnerstwie z Powiatem Kaliskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu (liderem projektu), Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzezinach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koźminku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cekowie Kolonii, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opatówku oraz Fundacją AKME pn. "Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie kaliskim" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2010, Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe