Wyszukiwarka:

Kalendarium

VI Sesja Rady Gminy Lisków
                                                                                  Lisków, dnia 04.04.2007 r.

 

 

                                                                     

 

            Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

z w o ł u j ę

 

 VI Sesję Rady Gminy Lisków, która odbędzie się w dniu 16.04. 2007 r. o godz. 12°° w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwał Rady Gminy Lisków w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy Lisków na 2007 rok. 

b) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

6.         6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji wspólnego  planu gospodarki odpadami dla gmin -członków Związku Komunalnego Gmin „ Czyste Miasto Czysta Gmina”.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Lisków.

 

                                                         

      Przewodniczący Rady Gminy

         /-/ Aleksander Tomalak

 

Podstawa prawna urlopowania

Art. 25  ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

 

  

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Michalak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (06/04/2007 13:31:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: (06/04/2007 13:31:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (06/04/2007 13:31:30)
Lista wiadomości