Wyszukiwarka:

Kalendarium

PIERWSZA SESJA RADY GMINY LISKÓW

W dniu 27 listopada 2006 r. o godz. 10°° w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Liskowie odbyła się I Sesja Rady Gminy w Liskowie.

 

Porządek obrad I Sesji Rady Gminy Lisków:

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radnych.

3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Lisków.

a)     zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy

b)     powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania.

c)      przeprowadzenie głosowania (tajnego)

d)     podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

4. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia Sesji od Radnego Seniora.

5. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

a)     zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy

b)     przeprowadzenie głosowania (tajnego)

c)      podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

6. Wybór Przewodniczących i składów osobowych Komisji Rady Gminy.

1)     Rewizyjnej,

2)     Budżetu, Rolnictwa i Handlu,

3)     Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,

4)     Ładu, Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

5)     podjęcia uchwał stwierdzających wybór.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad I Sesji Rady Gminy Lisków.

 

Otwarcia pierwszej sesji dokonał radny senior Pan Tadeusz Maciejewski – najstarszy wiekiem radny obecnej kadencji. Zgodnie z porządkiem obrad nowo wybrani radni złożyli ślubowanie i objęli mandaty radnych Rady Gminy. Następnie odbyły się wybory Przewodniczącego Rady Gminy. W głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Gminy radni wybrali Pana Aleksandera Tomalaka.  Dalsze prowadzenie obrad przejął nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy – Pan Aleksander Tomalak. Radni w głosowaniu tajnym wybrali  Wiceprzewodniczących Rady Gminy, którymi zostali Pan Stanisław Bukowiecki i Pan Tadeusz Maciejewski. W dalszej części obrad poprzez jawne głosowanie dokonano wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady oraz powołano składy osobowe tych Komisji.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

1.      Radosław Nowicki       – Przewodniczący Komisji

2.      Małgorzata Trzeciak    – Członek Komisji

3.      Wojciech Matczak      – Członek Komisji

4.      Andrzej Walasz          – Członek Komisji

 

 

 

KOMISJA BUDŻETU, ROLNICTWA I HANDLU

 

 1. Józef Miklas                 – Przewodniczący Komisji
 2. Stanisław Bukowiecki    – Członek Komisji
 3. Bonifacy Banasiewicz   – Członek Komisji
 4. Radosław Nowicki         – Członek Komisji
 5. Zdzisław Heresztyn       – Członek Komisji

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA
I SPRAW SOCJALNYCH

 

 1. Marianna Pawlak             – Przewodnicząca Komisji
 2. Małgorzata Trzeciak        – Członek Komisji
 3. Aleksander Tomalak        – Członek Komisji
 4. Elżbieta Piorunowska      – Członek Komisji
 5. Maria Jakubowska           – Członek Komisji

 

KOMISJA ŁADU, PORZĄDKU, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 1. Andrzej Walasz             –  Przewodniczący komisji
 2. Małgorzata Trzeciak       –  Członek Komisji
 3. Wojciech Matczak         –  Członek Komisji
 4. Arkadiusz Witczak         –  Członek Komisji
 5. Stanisław Bukowiecki     –  Członek Komisji

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (30/11/2006 10:10:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: (30/11/2006 10:10:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (30/11/2006 10:10:26)
Lista wiadomości