Wyszukiwarka:

Kalendarium

XXIX Sesja Rady Gminy Lisków

                                                                                                                    Lisków, dnia 16.06.2006r.

 

 

         Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

  

                                                         z w o ł u j ę

 

XXIX Sesję Rady Gminy Lisków, która odbędzie się w dniu 29.06.2006 r. o godz. 10°° w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.      Podjęcie uchwał Rady Gminy Lisków w sprawie:

a)      zmian w budżecie gminy Lisków na 2006 rok.

b)      zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie.

c)      zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie za rok 2005 .

d)      zatwierdzenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości

    1 pkt., w celu ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia    zasadniczego dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda.

e)      zatwierdzenia projektowanych dróg do modernizacji w roku 2007.

5.      Zatwierdzenie planu budowy dróg w latach 2006 - 2010.

6.      Wolne wnioski i zapytania.

7.      Zamknięcie posiedzenia.

  

 

 Podstawa prawna urlopowania

 Art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym

 

 

                                                                Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                   /-/   Grażyna Bronś

 

                                                                                  

     

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (20/06/2006 13:40:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: (20/06/2006 13:43:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (20/06/2006 13:43:02)
Lista wiadomości