Wyszukiwarka:

Kalendarium

XXVII Sesja Rady Gminy Lisków

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Lisków, która odbędzie się w dniu 10.03.2006 r. o godz. 10 – tej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.      Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lisków na lata 2004 – 2013.

5.      Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na „Budowę Hali Sportowo- Widowiskowej  w Liskowie”.

6.      Wolne wnioski i zapytania.

7.      Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Lisków.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

          Grażyna Bronś

 

 

      Podstawa prawna urlopowania:

      Art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/03/2006 09:21:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: (07/03/2006 09:23:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/03/2006 09:23:17)
Lista wiadomości