Wyszukiwarka:

Kalendarium

Listopadowa Sesja Rady Gminy Lisków
    Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Lisków, która odbędzie się w dniu 25.11.2005 r. o godz. 10-tej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie.  

      

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.    Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

5.     Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

6.     Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej.

7.    Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

8.     Projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psa.

9.    Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

10.      Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

11.       Projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów Gminy Lisków.

12.       Zmiany w budżecie gminy w 2005 roku.

13.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie.

14.      Projekt uchwały w sprawie wydania aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie.

15.       Wolne wnioski i zapytania.

16.       Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Lisków.

 

 

                          Przewodnicząca Rady

                                    Gminy Lisków

                               /-/ Grażyna Bronś

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (16/11/2005 10:31:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: (16/11/2005 11:47:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (16/11/2005 11:46:42)
Lista wiadomości