Wyszukiwarka:

Kalendarium

XIX Sesja Rady Gminy Lisków
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./  30.XII.2004 r. odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy w Liskowie o godz. 10 - tej w sali Gminnego Ośrodka Kultury.
 
Proponowany porządek obrad :
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Uchwalenie budżetu gminy na 2005 r.
 5. Zmiany w budżecie gminy na 2004 r .
 6. Zatwierdzenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lisków.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Lisków

Pzewodnicząca Rady Gminy  Lisków

Grażyna Bronś

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Liliana Bartczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (20/12/2004 09:02:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: (20/12/2004 09:15:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (20/12/2004 09:15:36)
Lista wiadomości