Wyszukiwarka:

Kalendarium

IX Sesja Rady Gminy Lisków

      W dniu 27 września 2007 r. o godz. 12°° w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie odbyła się IX Sesja Rady Gminy w Liskowie.

 

Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Lisków przedstawiał się następująco:

 

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.     Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.     Podjęcie uchwał Rady Gminy Lisków w sprawie:

a)     zmiany budżetu gminy Lisków na 2007 roku.

b)    uchwalenia Statutu Urzędu Gminy w Liskowie.

c)     zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

d)    wspólnej realizacji przebudowy chodnika na drodze powiatowej w miejscowości Zakrzyn.

e)    Aktu o reorganizacji samorządowej instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie.

f)     wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i udzielenia bonifikaty. 

g)    ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.

h)     ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.

i)      ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla wicedyrektora szkoły podstawowej w Liskowie.

6.     Interpelacje i zapytania

7.     Wolne wnioski i informacje

8.     Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Lisków.  

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Michalak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (04/10/2007 14:28:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: (04/10/2007 14:28:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (04/10/2007 14:28:45)
Lista wiadomości