Wyszukiwarka:

Kalendarium

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Lisków.
          Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./  30.11.2004 r. odbyła się  XVIII  Sesja Rady Gminy w Liskowie.
 
Porządek obrad obejmował :
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Ustalenie podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na drogi.
 6. Zmiany w budżecie gminy na 2004 r.
 7. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zawodowej "Swoboda".
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Lisków.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lisków

 Grażyna Bronś 

 

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Liliana Bartczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (01/12/2004 08:12:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: (20/12/2004 09:14:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (20/12/2004 09:14:47)
Lista wiadomości