Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Informacje publiczne » Nieruchomości

Nieruchomości

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (19/11/2019 10:40:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (20/11/2019 10:41:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (20/11/2019 10:44:13)
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisków

 

 

WÓJT GMINY LISKÓW

OGŁASZA

DRUGI  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisków

położonych w Liskowie przy ul. Polnej, gmina Lisków, oznaczonych jako działki ewidencyjne:

L.p.

Oznaczenie

nr działki

Powierzchnia                 w m²

Cena

wywoławcza netto nieruchomości zł

Wadium

1.

899/1

1047 m²

53 700,00

5 370,00

2.

899/2

1236 m²

63 400,00

6 340,00

3.

899/3

1190 m²

61 000,00

6 100,00

4.

899/4

1185 m²

60 800,00

6 080,00

5.

899/5

1319 m²

67 600,00

6 760,00

 

Cena działek nie obejmuje stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23%, która doliczona zostanie do wylicytowanej ceny sprzedaży.

Dla wyżej wymienionej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kaliszu księga wieczysta nr KZ1A/00042522/9. Dla całej nieruchomości o nr 899 została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Teren nieruchomości położony jest w miejscowości Lisków przy ul. Polnej, która posiada nawierzchnię utwardzoną asfaltobetonem. Działki mają zapewniony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Lokalizacja działek od centrum wsi wynosi  750-900 m. Nieruchomości będące przedmiotem zbycia wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 10°° w sali posiedzeń (pokój nr 9) Urzędu Gminy w Liskowie.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 14°° na konto Gminy Lisków nr: 56 8404 0006 2002 0010 3105 0044 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej o/Lisków lub w kasie tutejszego Urzędu Gminy ze wskazaniem numeru działki, której dotyczy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się. W razie uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wymagane postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi kupujący.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu.

Dodatkowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy                   w Liskowie pok. nr 2 lub telefonicznie pod nr 76 34 115.

 

                                                                                                         WÓJT    


                                                                                               /-/ Maria Krawiec  

Lisków, dnia 15.10.2019 r.

                                                      

 

Załączniki:

REGULAMIN PRZETARGU

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (15/10/2019 11:19:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (15/10/2019 11:19:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (15/10/2019 13:20:43)
Informacja o wyniku Pierwszego Przetargu Ustnego Nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (30/07/2019 13:00:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (31/07/2019 23:00:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (31/07/2019 23:03:04)
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisków

WÓJT GMINY LISKÓW

OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisków

położonych w Liskowie przy ul. Polnej, gmina Lisków, oznaczonych jako działki ewidencyjne:

L.p.

Oznaczenie

nr działki

Powierzchnia                 w m²

Cena

wywoławcza netto nieruchomości zł

Wadium

1.

899/1

1047 m²

53 700,00

5 370,00

2.

899/2

1236 m²

63 400,00

6 340,00

3.

899/3

1190 m²

61 000,00

6 100,00

4.

899/4

1185 m²

60 800,00

6 080,00

5.

899/5

1319 m²

67 600,00

6 760,00

 

Cena działek nie obejmuje stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23%, która doliczona zostanie do wylicytowanej ceny sprzedaży.

Dla wyżej wymienionej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kaliszu księga wieczysta nr KZ1A/00042522/9. Dla całej nieruchomości o nr 899 została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Teren nieruchomości położony jest w miejscowości Lisków przy ul. Polnej, która posiada nawierzchnię utwardzoną asfaltobetonem. Działki mają zapewniony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Lokalizacja działek od centrum wsi wynosi  750-900 m. Nieruchomości będące przedmiotem zbycia wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 r. o godz. 10°° w sali posiedzeń (pokój nr 9) Urzędu Gminy w Liskowie.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 26 lipca 2019 r. do godz. 14°° na konto Gminy Lisków nr: 53 8404 0006 2002 0010 3105 0001 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej o/Lisków lub w kasie tutejszego Urzędu Gminy ze wskazaniem numeru działki, której dotyczy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się. W razie uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wymagane postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi kupujący.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu.

Dodatkowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy                   w Liskowie pok. nr 2 lub telefonicznie pod nr 76 34 115.

 

                                                                                                         WÓJT    

                                                                                               /-/ Maria Krawiec                                                                                                              

Lisków, dnia 26.06.2019 r.                  


Załączniki:

Regulamin przetargu

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (26/06/2019 13:34:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (26/06/2019 13:34:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (26/06/2019 14:59:28)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Lisków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (29/05/2019 10:31:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (29/05/2019 10:31:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (29/05/2019 10:31:47)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (11/10/2018 14:22:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (19/10/2018 15:22:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (19/10/2018 15:24:01)
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (09/03/2018 13:11:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (09/03/2018 13:11:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (14/05/2018 08:06:01)
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (01/06/2016 15:22:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (01/06/2016 15:22:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (01/06/2016 15:22:48)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w miejscowości Lisków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Chrzanowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (30/10/2015 09:54:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (26/11/2015 11:54:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (26/11/2015 11:55:32)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w miejscowości Lisków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (23/11/2012 11:35:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (26/11/2012 11:24:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (26/11/2012 11:25:11)
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (10/11/2009 15:46:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (21/10/2011 15:47:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (21/10/2011 15:47:17)
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (04/05/2009 15:05:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (21/10/2011 15:08:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (21/10/2011 15:09:17)
Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (12/11/2008 14:44:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: (13/11/2008 08:10:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (13/11/2008 08:08:11)
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (13/10/2008 14:44:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: (13/10/2008 14:47:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (13/10/2008 14:47:41)
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (13/10/2008 14:39:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: (13/10/2008 14:41:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (13/10/2008 14:41:30)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Lisków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (15/03/2007 14:55:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: (15/03/2007 14:55:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (15/03/2007 14:55:38)