Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Informacje publiczne » Nieruchomości

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (01/06/2016 15:22:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (01/06/2016 15:22:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (01/06/2016 15:22:48)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w miejscowości Lisków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Chrzanowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (30/10/2015 09:54:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (26/11/2015 11:54:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (26/11/2015 11:55:32)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w miejscowości Lisków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (23/11/2012 11:35:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (26/11/2012 11:24:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (26/11/2012 11:25:11)
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (10/11/2009 15:46:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (21/10/2011 15:47:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (21/10/2011 15:47:17)
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (04/05/2009 15:05:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (21/10/2011 15:08:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (21/10/2011 15:09:17)
Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (12/11/2008 14:44:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: (13/11/2008 08:10:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (13/11/2008 08:08:11)
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (13/10/2008 14:44:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: (13/10/2008 14:47:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (13/10/2008 14:47:41)
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (13/10/2008 14:39:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: (13/10/2008 14:41:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (13/10/2008 14:41:30)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Lisków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (15/03/2007 14:55:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: (15/03/2007 14:55:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (15/03/2007 14:55:38)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Liskowie przy ul. Ks. W. Blizińskiego 89a, będącej własnością Gminy Lisków

 

 

Nieruchomość w gminnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lisków z dnia 28 grudnia 1999 r. Nr VIII/63/99 – działka nr 262/2,

z uwagi na niewielką powierzchnię  nie jest odrębnie oznaczona .

W otoczeniu znajdują się grunty oznaczone jako tereny usług, oświaty ( dom dziecka i dom opieki społecznej).

 

 

Nr

działki

Powierzchnia

     w ha

Wartość gruntu  

 w złotych

Wysokość opłat i termin

ich wnoszenia 

Warunki zmian ceny

 nieruchomości

i wysokość opłat

Informacja o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste

 

 

262/2

 

 

Nr księgi wieczystej:

KZ1A/00066537/1

 

 

 

 

 

0,1653

 

 

 

 

 

38.700,00

I opłata 25% ceny gruntu 9.675,00 zł wniesiona w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Opłata roczna  z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 3% ceny

gruntu tj. 1.161,00 zł płatna

do 31 marca każdego roku

Opłata roczna może być

aktualizowana na skutek zmian

 wartości gruntu nie częściej niż

raz w roku zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 21 stycznia 1977r. o gospodarce nieruchomościami.

 

 

Uchwała Nr XXVIII/151/2006 Rady Gminy Lisków z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie: oddania gruntów w użytkowanie wieczyste Gminnej Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska w Liskowie

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

             Lisków, dnia 15.02.2007 r.

                                                                                                                                           WÓJT GMINY

                                                                                              /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (15/02/2007 16:11:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: (15/02/2007 17:04:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (15/02/2007 17:04:03)