Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Finanse » Pomoc publiczna

Pomoc publiczna

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (30/05/2019 10:35:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (31/05/2019 10:37:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (31/05/2019 10:39:38)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2018 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (28/05/2019 15:45:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (28/05/2019 15:45:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (28/05/2019 15:45:06)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 udzielono pomocy publicznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (28/05/2019 15:40:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (28/05/2019 15:40:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (28/05/2019 15:41:08)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dorota Sitko
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (30/05/2018 13:50:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (30/05/2018 13:50:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (30/05/2018 13:54:28)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (22/05/2013 13:16:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (22/05/2013 13:36:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (22/05/2013 13:37:19)
Informacja dotycząca wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2011 ROKU

Podstawa prawna: Art. 37 pkt 2 litera g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Lp.

Wyszczególnieni

(osoby prawne, fizyczne)

Forma pomocy

1.

2.

3.

1.

Henryk Jaroma

Umorzenie podatku

2.

Jan Hulak

Umorzenie podatku

3.

Adam Lis

Umorzenie podatku

Lisków, dnia 31 maja 2012 roku

Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (31/05/2012 12:48:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (31/05/2012 12:48:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (31/05/2012 12:51:10)
Informacja dotycząca wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie ...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (01/06/2011 14:29:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (01/06/2011 14:29:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (01/06/2011 14:33:29)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (01/06/2011 14:07:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (01/06/2011 14:07:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (01/06/2011 14:22:30)
Informacja dot. wykazu osób prawnych i fizycz. oraz jednostek organiz. nieposiadających os. prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł za I kwar

I N F O R M A C J A

DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH

 KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

 Podstawa prawna: Art. 37 pkt 2 litera f ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 
Lp. Imię i nazwisko Adres Kwota ulgi, umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty  Przyczynaulgi,umorzenia,odroczenia,rozłożenia na raty Rodzaj zastosowanej ulgiUwagi
podatku odsetek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5. Aneta Kopacka Sokołówka 1L/162-840 Koźminek 2.379,80 1.433,00k. up. 103,20 Ważny interes podatnika Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości
Ogółem: 2.379,80 1.433,00k. up. 103,20 - -
Lisków, dnia 31 maja 2010 rokuWójt Gminy Lisków  /-/ Maria Krawiec
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (31/05/2010 16:49:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: (31/05/2010 16:49:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (01/06/2011 14:09:16)
Informacja dotycząca wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2010 ROKU Podstawa prawna: Art. 37 pkt 2 litera g ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
Lp. Wyszczególnieni (osoby prawne, fizyczne) Forma pomocy
1. 2. 3.
1. Aneta Kopacka Rozłożenie na raty podatku
2. Arkadiusz Bocianowski Umorzenie podatku
3. Władysława Hojnacka Umorzenie podatku
4. Andrzej Furmańczyk Umorzenie podatku
5. Stanisław Krymarys Umorzenie podatku
6. Aldona Trawnik Umorzenie podatku
7. Piotr Waliś Umorzenie podatku
    Lisków, dnia 31 maja 2010 roku Wójt Gminy Lisków  /-/ Maria Krawiec    
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (31/05/2010 16:42:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: (31/05/2010 16:43:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (01/06/2011 14:09:25)
Informacja dotycząca wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku

INFORMACJA

DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2009 ROKU

Podstawa prawna: Art. 37 pkt 2 litera g ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Lp.

Wyszczególnieni

(osoby prawne, fizyczne)

Forma pomocy

1.

2.

3.

1.

Andrzej Furmańczyk

Umorzenie podatku

2.

Ewa Orczykowska

Umorzenie podatku

3.

Arkadiusz Bocianowski

Umorzenie podatku

4.

Antoni Jakubowski

Umorzenie podatku

5.

Urszula i Leszek Janicki

Umorzenie podatku

6.

Aleksandra Kałach

Umorzenie podatku

7.

Władysława Hojnacka

Umorzenie podatku

8.

Irena Buda

Umorzenie podatku

9.

Franciszek Napadłek

Umorzenie podatku

10.

Marcin Kowalczewski

Umorzenie podatku

11.

Karolina Zalasik

Umorzenie podatku

12.

Andrzej Wojtczak

Umorzenie podatku

13.

„EDAL” A. Tomalak, E. Mrowiński, Spółka Jawna, Zakład Pracy Chronionej

Zwolnienie z podatku

14.

Józef Olek

Rozłożenie na raty podatku

  

Lisków, dnia 31 maja 2010 roku

  Wójt Gminy Lisków

    /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (31/05/2010 16:20:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: (31/05/2010 16:40:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (01/06/2011 14:09:36)
Informacja dot. wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających os. prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

I N F O R M A C J A

DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA ZA 2009 ROK

 

 

Podstawa prawna: Art. 37  pkt 2 litera f  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Kwota ulgi, umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

 

Przyczyna

ulgi,

umorzenia,

odroczenia,

rozłożenia na raty

Rodzaj zastosowanej ulgi

Uwagi

podatku

odsetek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Józef Olek

Dębe 61, 62-817 Żelazków

9.859,10

2.275,00

k. up. 88,00

 Ważny interes podatnika

 Rozłożenie na raty

podatku od  nieruchomości

2.

Janicki Leszek

 i Urszula

Zakrzyn 8

62-850 Lisków

609,00

-

Ważny interes podatnika

  Umorzenie

podatku od nieruchomości

3.

Andrzej Wojtczak

Dębniałki 7

62-850 Lisków

3.837,46

1.095,33

Ważny interes podatnika

Umorzenie podatku od nieruchomości

4.

Tadeusz Ukleja

Zakrzyn-Baranek 5

62-850 Lisków

-

-

-

Ulga inwestycyjna

Ogółem:

14.305,56

3.370,33

k. up. 88,00

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisków, dnia 31 maja 2010 roku

Wójt Gminy Lisków

  /-/ Maria Krawiec

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (31/05/2010 16:38:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: (31/05/2010 16:43:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (01/06/2011 13:42:33)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (31/05/2010 16:00:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: (14/09/2011 18:02:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (01/06/2011 14:08:16)